Máy bắn đinh bê tông dùng hơi DCK – K02-ST64C

1.050.000