Súng bắn đính thẳng dùng hơi DCK – K02-T50DC

808.000